Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu

Adresat studiów

O przyjęcie na studia Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych (posiadający tytuł magistra lub licencjata) kierunków pedagogicznych, artystycznych, medycznych (w tym fizjoterapia, pielęgniarstwo). 

Cel studiów

Celem studiów jest poszerzenie kwalifikacji absolwentów wyżej wymienionych kierunków poprzez wprowadzenie różnorodnych technik muzykoterapeutycznych oraz technik radzenia sobie ze stresem do praktyki pedagogicznej, psychologicznej i medycznej, w zakresie pracy w ośrodkach rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, a także oświatowych, w tym integracyjnych i przedszkolach oraz socjalnych i geriatrycznych. 

Warunki ukończenia studiów i sylwetka absolwenta   Podstawą otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest obecność i aktywne uczestnictwo na zajęciach, zdobycie ogółem 60 punktów ECTS potwierdzających uzyskanie określonych w programie studiów efektów kształcenia oraz przedłożenie pracy dyplomowej. Warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów określają każdorazowo wykładowcy, przedstawiając słuchaczom przed rozpoczęciem zajęć opis przedmiotu (modułu), tzw. sylabus. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów według aktualnego wzoru zatwierdzonego przez MNiSW. Absolwent wyposażony będzie w umiejętności posługiwania się metodami i technikami muzykoterapeutycznymi oraz wiedzę teoretyczną w zakresie muzykoterapii i psychoprofilaktyki stresu. Będzie przygotowany do wdrażania elementów muzykoterapii w zakresie profilaktyki, terapii, wspomagania procesu leczniczego, wychowania i edukacji. 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń, wpłata czesnego za I semestr przed rozpoczęciem zajęć lub po pierwszych zajęciach, kolejne raty zgodnie z harmonogramem wpłat. Przed przystąpieniem do studiów wymagane jest zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych. 

Informacje dodatkowe

Studia Podyplomowe Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu funkcjonują na Wydziale Edukacyjno-Filozoficznym w Instytucie Muzyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym, w formie weekendowych zjazdów rozpoczynających się w soboty rano( 2 bloki pięciogodzinne z przerwą obiadową) i kończących w niedziele do południa (jeden blok pięciogodzinny) według ustalonego dla realizowanej edycji harmonogramu, średnio 1-2 razy w miesiącu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń (przeważają zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i praktycznym) i odbywają się w budynku dydaktycznym Instytutu Muzyki przy ul. Partyzantów 27, w którym zabezpieczono adekwatną do potrzeb bazę dydaktyczno-techniczną. Istnieje możliwość skorzystania z noclegu w domach studenckich na ul. Arciszewskiego po uprzednim zarezerwowaniu.

Czas trwania studiów:

Trzy semestry

Liczba godzin dydaktycznych: 280

Kontakt – informacje dotyczące wymaganych dokumentów:

Sekretariat Instytutu Muzyki 59 84 27 168 od poniedziałku do piątku w godz. 8-14 

Kontakt

Instytut Muzyki
Akademia Pomorska w Słupsku

ul. Partyzantów 27
76-200 Słupsk


Sekretariat Instytutu
mgr Beata Grabowska
Telefon: 59 842 71 68
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

chopin musical logo medium